ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«خودکشی با مرگ»

«خودکشی با مرگ»

در همهمه‌ی بوق
کارخانه گم شد
ردِ سوت ممتد
از گوش‌هایش خالی شد
سکوت نهنگی تنها
بر پیشانی آسمان ماسیده بود
و کارگران چون ابر‌ها
پراکنده و بی‌حقوق
ناپدید می‌شدند.
هرگز اما کسی نپرسید
چگونه اندوه طناب‌ها
کفش‌هایی زابه‌راه را
یتیم می‌کند؟!

«بکتاش آبتین»


 

دسته : اجتماعي, ادبیات, سياسي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1