ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیهٔ دعوت به بازگشت خط مشی شکست خورده ضد امپریالیستی و دفاع از خط امام به بهانه دفاع دروغین از انقلاب مخملی از سوی «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» در مورد انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی

این بیانیه پر از تناقض آشکار در باره موقعیت و ماهیت نظام حاکم فارغ از واقع بینی و تحلیل درست از شرایطی که جمهوری اسلامی در کشور و منطقه و جهان آفریده است و با چشم بستن بر دیکتاتوری تمامیت خواه که اتفاقا طرفدار اجرای فرامین سیاست های نئولیبرالیستی سرمایه داری جهانی شده از غرب تا شرق است؛ با دروغ و مغلطه های آشکار اتهام بزرگ انقلاب مخملی را به اکثریت مردم و اپوزیسیون مترقی و چپ ایران که مخالف انتخابات و هوادار تحریم آن هستند نسبت می دهد. این گروه فریبکار تنها تبلیغات بخش اپوزیسیون سلطنت طلب مرتجع را بهانه کرده و از مردم می خواهد با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه محور!! شرکت کنند.

 


 

بیانیهٔ دعوت به بازگشت خط مشی شکست خورده ضد امپریالیستی و دفاع از خط امام به بهانه دفاع دروغین از انقلاب مخملی از سوی «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» در مورد انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی

 

در آستانهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی گروهی تحت عنوان: «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» با انتشار بیانیه‌ای، مواضع خود درخصوص “اوضاع جاری و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود” را اعلام کردند.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

«انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی حساس برگزار می‌شود. از یک طرف، امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، درمانده از تحمیل شکست به مقاومت حماسی مردم فلسطین و یاران منطقه‌ای آن، مردم ایران را تهدید به تجاوز نظامی می‌کنند؛ و از جانب دیگر، بخشی از مردم به مشارکت در انتخابات رغبت چندان نشان نمی‌دهند.»
«یک بخش از سرمایه‌داری بزرگ عملاً به‌عنوان عامل امپریالیسم در ایران عمل می‌کند و تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا با دلسردکردن مردم از حضور در صحنه و سوارشدن بر موج اعتراضات برحق آنان، سیر جریانات را به‌سمت تحریم انتخابات و سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا درصورت امکان تجزیۀ کامل ایران، تغییر دهد؛ و بخش دیگر که در هر دو جناح غالب حکومتی، یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ریشه دارد، علی‌رغم این‌که سنگ انقلاب را به سینه می‌زند، با اجرای سیاست‌های نولیبرال، عملاً و صرف‌نظر از انگیزه‌های ادعایی، زمینۀ گسترش نارضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کند.»
«این در حالی است که کارگران و طبقات محروم اجتماعی ـــ که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ـــ به علت برخی محدودیت‌های تعیین‌شده برای نامزدی در انتخابات، از قبیل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد، امکان فرستادن نمایندگان خود به مجلس را ندارند، اما خیل عظیم نمایندگان همین بورژوازی بزرگ به‌راحتی از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند!»
«بر این باوریم که این گرایش عدالت‌خواه و آزادی‌بخش باید تقویت شود و بدین منظور، باید جمع شد و نیروی طرح مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان و سرمایۀ تولیدات ملّی را سامان داد، و نمایندگانی با چنین چشم‌اندازی را به مجلس فرستاد.»
«در شرایط موجود روابط و آرایش نیروها، دسترسی به این هدف چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد. ولی، آن روز دیر نیست و چه‌بسا در همین انتخابات پیش‌رو نیز بتوان با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه‌محور، گامی تأثیرگذار در آن جهت برداشت.

این بیانیه پر از تناقض آشکار در باره موقعیت و ماهیت نظام حاکم فارغ از واقع بینی و تحلیل درست از شرایطی که جمهوری اسلامی در کشور و منطقه و جهان آفریده است و با چشم بستن بر دیکتاتوری تمامیت خواه که اتفاقا طرفدار اجرای فرامین سیاست های نئولیبرالیستی سرمایه داری جهانی شده از غرب تا شرق است؛ با دروغ و مغلطه های آشکار اتهام بزرگ انقلاب مخملی را به اکثریت مردم و اپوزیسیون مترقی و چپ ایران که مخالف انتخابات و هوادار تحریم آن هستند نسبت می دهد. این گروه فریبکار تنها تبلیغات بخش اپوزیسیون سلطنت طلب مرتجع را بهانه کرده و از مردم می خواهد با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه محور!! شرکت کنند.

این عوامفریبان را گروهی از هواداران «اتحادی» نامعلوم و مشکوک و در بهترین حالت از توابین و شکست خوردگان تز شکست خورده دفاع از خط امام در برابر امپریالیسم هستند، طرد و افشا کنید!

این دام سیاسی به نام چپ علیه چپ گسترده شده است تا ذهنیت افکار عمومی را برعلیه کمونیست ها و سوسیالیست های واقعی برانگیزد.

ننگ بر این فریبکارانِ فریب خورده!

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب : ,

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1