ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: به پیشواز روز جهانی کارگر – گروه آخرین انترناسیونال | ۱۹۶۸

ما منتظر سقوط فرشتگان نمی‌مانیم
ما نیازی به معجزه نداریم
ما هر لحظه را غنیمت می‌شماریم
بیا، همراه این جنبش شو

 


 

 

به پیشواز روز جهانی کارگر
گروه آخرین انترناسیونال | ۱۹۶۸

ما منتظر سقوط فرشتگان نمی‌مانیم
ما نیازی به معجزه نداریم
ما هر لحظه را غنیمت می‌شماریم
بیا، همراه این جنبش شو
فکر می‌کنی واقعا دوستت دارند؟
که می‌کشند و بر تو سلطه دارند
آنها ما را واقعا دوست ندارند
آنها هرگز نمی‌توانند دوست داشته باشند!
هر چه بیشتر عشق بورزم
بیشتر حس می‌کنم که می‌توانم انقلاب کنم!
هر چه بیشتر انقلاب کنم
بیشتر حس می‌کنم می‌توانم عشق بورزم!
آنها انقلابی نیستند
که می‌نشینند و حرف می‌زنند
ما جور دیگری صحبت می‌کنیم
زبان ما عمل مستقیم است
برای هر یکی دو نفر که بخواهد جلویمان را بگیرد
ما سه چهار برابر می‌شویم
هیچ کس یا ارتشی نمی‌تواند جلویمان را بگیرد
آنها را در کشتارگاه بر زمین بزنید!

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1