ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.لغو مراسم بزرگداشت پرویز بابایی (مترجم و نویسنده) به دستور ماموران اطلاعات

در حالی‌که حاضران مدتی در سالن انتظار می‌کشیدند سرانجام مأموران وزارت اطلاعات این مراسم را لغو کردند.

 


 

 

لغو مراسم بزرگداشت پرویز بابایی (مترجم و نویسنده) به دستور ماموران اطلاعات

در حالی‌که حاضران مدتی در سالن انتظار می‌کشیدند سرانجام مأموران وزارت اطلاعات این مراسم را لغو کردند.

روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت قرار بود در شهرک غرب تهران مراسم یادبود پرویز بابایی، نویسنده و مترجم چپ‌گرا از اعضای کانون نویسندگان ایران برگزار شد اما ماموران اطلاعاتی رژیم با حضور در تالار از اجرای مراسم جلوگیری کردند و با فشارهای بی وقفه حتی مانع به پایان رسیدن مراسم برابر زمان مقرر شدند . در حالی‌که حاضران مدتی در سالن انتظار می‌کشیدند سرانجام مأموران وزارت اطلاعات این مراسم را لغو کردند.

پرویز بابایی ۱۸ فروردین سال جاری در ۹۲ سالگی درگذشت. او میراثی از آثار متعدد ترجمه و تألیف در زمینه ادبیات چپ، تاریخ و فلسفه سیاسی از خود به جای گذاشت.
ترجمه‌های «دموکراسی و انقلاب: از یونان باستان تا سرمایه‌داری مدرن»، «جدل‌ورزی درون فلسفه‌ی مارکسیستی»، «کانت و فلسفه معاصر» از جمله آثار او است.

 


 

دسته : اجتماعي, ادبیات, سياسي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1