ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ریاست جمهوری چهاردهم و هفت خان سوم اصلاح طلبان با آرای مشروط از هر سو

مردم به درستی از سیاست تحریم به بهترین شکل ممکن برای اظهار وجود و بازتولید مقاومت استفاده کردند و نشان دادند که این حکومت هیچ ارتباطی با خواست و مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت آنها ندارد. با این همه  اصلاح طلبان ناچارند اگر هفت خان سومی را پیش رو می بینند، برای دستیابی به آن به زعامت و پیشوایی خامنه ای را به عنوان شرط اصلی گام نهادن در این راه گردن نهند.

 


 

 

ریاست جمهوری چهاردهم و هفت خان سوم اصلاح طلبان با آرای مشروط از هر سو

 

درست در نیمه تیرماه ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری رسید. او بی تردید گرایش اصلاح‌طلبانه را با همان چسبندگی معمول اصلاح‌طلبان به قدرت دارد.

اصلاح‌طلبان حالا با این تفاوت که در هفت خان اول اصلاح طلبان با آرای «نه» بزرگ و با آرمان تغییر در شیوه‌ی حکومت و بر مدار توسعه سیاسی از صندوق درآمدند و سپس نام اصلاح‌طلب را بر خود نهادند و در پایان هفت خوان دوم با آرایی سلبی و در کشاکس جدی بین تحریم و استیصال و با زحمتی بسیار با رای کمتر از ۵۰ درصد موفق به شکست حریف اصولگرای خود شدند.

با این تفاوت که رهبری نظام در هفت خوان اول در پی تحکیم اقتدار خود آنان را به بدترین شکل ممکن گوشمالی داد و در پایان هفت خوان دوم در زحمت برای حفظ نظام از خالص سازی اقتدارگرایانه‌ی خود چشم پوشید و سخاوتمندانه راه را برای حضور دوباره آنان در قدرت باز کرد.

با این تفاوت که مردم در مسیر هفت خوان اولِ اصلاح طلبی امیدوار به بهتر شدن شرایط بودند و در پایان هفت خوان دوم رویگردانی جدی و اطمینان بخشی را از حکومت به نمایش گزاردند.

اصلاح‌طلبان اما  با این تفاهم که هر دو مرحله در اعتقاد به آزادی بازار راسخ تر شده اند و اعتقاد و باور به بازار خود تنظیم‌گر در خدمت سرمایه تا کمر خم شده، تعظیم کرده اند و هیچ نشانی از پایبندی آنها و اصل نظام به توسعه سیاسی و به آزادی و عدالت اجتماعی در اهداف آنها دیده نمی‌شود. مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و آنچه طبقه متوسط نامیده می‌شود، هیچ امیدی به این اصلاح‌طلبی و احتمال برداشتن مشکلات پیش روی خود ندارند.

مردم به درستی از سیاست تحریم به بهترین شکل ممکن برای اظهار وجود و بازتولید مقاومت استفاده کردند و نشان دادند که این حکومت هیچ ارتباطی با خواست و مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت آنها ندارد.

با این همه  اصلاح طلبان ناچارند اگر هفت خان سومی را پیش رو می بینند، برای دستیابی به آن به زعامت و پیشوایی خامنه ای را به عنوان شرط اصلی گام نهادن در این راه گردن نهند.

حالا اصلاح طلبان شرط رهبری خامنه ای را پذیرفته اند و در عین حال آرای مردم برای پیروزی را هم مشروط کسب کرده‌اند. این فرصتی است ناگزیر و آخرین فرصت برای اصلاحاتی که کمترین بارقه‌ی آن احترام به حقوق مردم است. امر سیاستی که لازم ولی ناکافی است!

در فرصتی نزدیک به تحلیل شرایط حاصل از فتح هفت خان دوم خواهیم پرداخت.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

جوابي بدهيد

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1