ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.“دخترکم برخیز!”، شعر از حسین اکبری

دخترکم تو بی آنکه بخواهی
هزاران هزار بار بهتر
هزاران هزار بار بیشتر
از چهره‌ ی کریه جارچی
نقاب برکشیده‌ای!

 


 

 

دخترکم برخیز!

گویند:
حادثه خبر نمی‌کند!
جارچی نظم جهل سالار
با چماق حجاب
حادثه آفرید
پشت حادثه کمر راست کرد
در بوق جنایت دمید
چنان که پیش‌تر دمیده بود
چندان که هر روز می دمد
حادثه‌ی خبرساز
و نهال بیست و دو ساله
افتاده بر زمین!

برخیز دخترکم
حادثه ترا دوباره می زایاند
برای مردمی در سراسر وطن
برآی رسوایی جارچی جهل‌سالار
نقابش را کنار زده‌ای عزیزکم
این جارچی برکوهی از نفت و سلاح و جهل
تکیه دارد!
دخترکم تو بی آنکه بخواهی
هزاران هزار بار بهتر
هزاران هزار بار بیشتر
از چهره‌ ی کریه جارچی
نقاب برکشیده‌ای!
دخترکم تو بر بلندای شرف
ایستاده ای
بر بلندای وطن آواز می‌دهی
رسوایی جارچی را
برخیز دخترکم!

“حسین اکبری”
۲۶ شهریور ۱۴۰۱

————————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب : ,

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1