ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«برای فرهاد میثمی» – شعر از حسین اکبری

رنجش گرسنگی و فرسودگی قامت تکیده
قلب جهان با درد در می آمیزد
دشمن جان‌ها چه بیهوده
دیده می بندد
ناشنیده می گیرد
فریاد تصویر تکیده را!

 


 

 

برای فرهاد میثمی

‌ریزش سکوت
در قلبِ غوغایی
حصار زندگی را
فرو می‌پاشد!
افسون نگاه
چه گاه و چه بیگاه
دل را می‌لرزاند
آه تو از کدام دیباچه
شعر پایان را می‌خوانی؟
با کدام غزل؟

شیار بسیار بر تن و رخسار
وسعت پیشانی
و رعشه‌ی دستان لاغرِ خط دار
پوست کشیده بر استخوان پیدا
تو از کدام کوه
چنین شتابان
شیب را می‌پیمایی؟

رنجش گرسنگی و فرسودگی قامت تکیده
قلب جهان با درد در می آمیزد
دشمن جان‌ها چه بیهوده
دیده می بندد
ناشنیده می گیرد
فریاد تصویر تکیده را!

آرش دوران
تیر رهاشده از چله‌ی کمان
مرزهای جهان را
درنوردیده است!
بس کن!
زنده بمان!

“حسین اکبری”
۱۴بهمن ۱۴۰۱

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1