ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«ننگت! طناب دار» – شعر از حسین اکبری

ننگت! طناب دار زچه خجلت نمی‌کشی؟
گردن فرازی مردم پر افتخار را

 


 

 

ننگت! طناب دار

ننگت! طناب دار زچه خجلت نمی‌کشی؟
گردن فرازی مردم پر افتخار راتا کی خیال خام تو اندیشه می‌کند؟
زین راه بسته‌‌ای گلوی هّزار را این عندلیب جای دگر برکشد نفس 
فریاد بلبلان شکند چوب دار  راننگ بر تو ای‌ که به دستور می‌کُشی
هر روز مردمان نجیب دیار را

مرگی چنین اگر چه کند داغ دل فزون
میکاهدت زمامداریِ بی افتخار را

خواهد کشید مردم، تخت ستم به زیر
خواهد رسید نوبت بی اعتبار را

روزجواب دادن در دادگاه خلق
این جور و ظلم و مفسده‌ی روزگار  را

“حسین اکبری”
۲۹ اردیبهشت به گاه شنیدن خبر حلق آویزی فرزندان وطن

—————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

 


 

 

دسته : اجتماعي, ادبیات, سياسي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1