ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سخنرانی حسین اکبری: «چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳»

سخنرانی در انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده است

 


 

سخنرانی در انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران:

چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳
سخنران‌: حسین اکبری

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1