ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«نه» به آلودن، «آری» به رهانیدن – حسین اکبری

دشوار نیست
انتخاب دو، سه حرف
بر انتخاب دو مفهوم را
از میان خطوط انگشت

«نه»

به آلودن

“آری”
به رهانیدن

 


«نه» به آلودن، «آری» به رهانیدن

دشوار نیست
درک این نکته که خطوط انگشت
گاه زبانِ تسلیم است
به ادامه‌ی جور
فقر  

                 شکنجه                         

 زندان

                و
اعدام

دشوار نیست

فهم این نکته که خطوط انگشت          

 گاه سوگند بقراط است

    به پیمان با

                انسان                

  زندگی

               و
رهایی

هُشدار
بسیار کسان که خطوط انگشت
به خون بقراط آلودند

هُشیار که بسیاری خطوط انگشت
از آلودن به
رنگِ دروغ
و ریا
رهانیدند!

دشوار نیست
انتخاب دو، سه حرف
بر انتخاب دو مفهوم را
از میان خطوط انگشت

                                     «نه»

     به آلودن

                                    “آری”
به رهانیدن

————————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1