ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله رسیده: معنای عینی انحلال مجلس در فرانسه توسط ماکرون / نگاهی به حزب «مجمع ملی» لوپن – مهران زنگنه

ادعای بچگانه‌ای در نشریات مختلف در توجیه تصمیم ماکرون می‌توان خواند: «انحلال پارلمان به منظور جلب نظر مردم و بدست آوردن مجدد اکثریت در پارلمان است.» این ادعا درحالی شده است که هر ابلهی می‌توانست و می‌تواند فقط با توجه به نتایج انتخابات گذشته در فرانسه و پارلمان اروپا گرایش فاشیستی بالنده را تشخیص بدهد و صدای پای فاشیسم را بشوند، نیازی به رجوع به نظرسنجی‌ها در مورد محبوبیت رئیس جمهور و حزبش نیز نبود و نیست تا بتوان ادعای مذکور را کودکانه ارزیابی کرد. لوپن در انتخابات رئیس جمهوری ۲۰۱۲ ۱۷.۹٪، ۲۰۱۷ ۳۳٪ و ۲۰۲۲ ۴۰٪ آراء را کسب کرده است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: چرا طبقه‌ی کارگر؟ – ویوک چیبر – ترجمه‌ی خسرو صادقی بروجنی

کارگران نه‌تنها یک گروه اجتماعی هستند که به‌طور نظام‌مند در جامعه‌ی مدرن تحت ستم و استثمار قرار می‌گیرند، بلکه آن‌ها گروهی هستند که بهترین موقعیت را برای اعمال تغییرات واقعی و گرفتن امتیاز از مرکز اصلی قدرت- بانکداران و صنعتگرانی که سیستم را اداره می کنند- دارند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

بیانیه هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران کمونیست روسیه درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه

انتخابات انجام شده در روسیه یک بار دیگر ارزیابی ما از این رخداد را به عنوان نمایشی انتخاباتی درباره حمایت مردمی فرضی از دولت بورژوایی کنونی تحت رهبری ولادیمیر پوتین تایید می‌کند. سازمان‌دهندگان نمایش بدون شرمندگی ویژه‌ای نسبت به شیوه‌های خود به اهداف خود رسیدند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: «پان، چپ و احوالاتش»، نقدی بر مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسی کتاب «فریدریش انگلس و مسئله‌ی مردمان غیرتاریخی» (2) – رضا جاسکی

در ادامه‌ی بخش نخست مقاله، در این بخش از نوشته ابتدا مسئله‌ی ملی از دیدگاه مارکس و انگلس بررسی و سپس تأمل کوتاهی به برخورد برخی از دوستان با مسئله‌ی ملی می‌شود.

با آن‌که مارکس و انگلس تئوری منسجمی در مورد ملت و ناسیونالیسم نداشتند اما چند اصل مهم را همیشه در حمایت و یا عدم حمایت از یک جنبش ملی در نظر می‌گرفتند: آیا جنبش موردنظر مترقی بود؟ آیا به مبارزه‌ی کارگران در سطح جهانی کمک می‌کرد؟ ضمناً آنها به‌طور عمومی طرفدار ایجاد کشورهای کوچک نبوده و از دموکراسی و انترناسیونالیسم حمایت می‌کردند، اما این به معنی آن نبود که آنها مخالف پشتیبانی از جنبش‌های ملی ملیت‌های کوچک بودند.

فرنان لژه، رژه‌ی بزرگ، کار روی موزاییک (1958)

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: سهمی در بزرگداشت آنتونیو نگری نظریه‌پرداز بیشماران – شیدان وثیق

آنتونیو نگری خلق‌کننده‌ی مفاهیمی نو بود، چون امپراطوری، بیشماران، قدرت مؤسسان… در سیاست، فلسفه، اقتصاد، تئوری و عمل مبارزاتی. او یک نظریه‌پرداز عمده در نقد و نفیِ مارکسیسم اُرتُدُکس، سوسیالیسم دولتی، سوسیال‌دموکراسی و چپ سنتی بود. نگری، با نگارش مارکس پس از مارکس، دست به امروزی کردن مارکسیسم ‌زد و با نشر نابهنجاری وحشی، اسپینوزایی پس از مارکس تبیین کرد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: «محاکمه‌ی مارکس و انگلس»، نقدی بر مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسی کتاب «فریدریش انگلس و مسئله‌ى مردمان تاریخی» – رضا جاسکی

این مقاله قسمت اول نقدی بر مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسی کتاب «فریدریش انگلس و مسئله‌ى مردمان تاریخی» است که در آن به بررسی انتقادات اسدپور از نظرات هگل، مارکس و انگلس در مورد انقلاب هائیتی می‌پردازد. در این بخش، هگل، مارکس و انگلس به‌طور عمده به‌خاطر آنچه نگفته و یا نکرده‌اند مورد انتقاد و محاکمه قرار گرفته‌اند و این برخلاف رسم مرسوم در «دادگاه» است که فرد خاطی برای آن‌چه که انجام داده مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: «انقلاب ایران، با نظر به زمینه‌ی جهانی آن»، داوری درباره‌ی انقلاب۱۳۵۷ (بخش۲) – محمدرضا نیکفر

در بخش نخست نکته‌ای مهم درباب بخش به اصطلاح سنت‌گرای جامعه ناگفته ماند. در این بخش به آن نیز می‌پردازیم، آن هم زیر عنوان حوزه‌ی اجتماعی دینی (religous field).
در این بخش همچنین به موضوع ملقمه‌ی ایدئولوژیکی که “آگاهی” انقلابی ۱۳۵۷ و دوره‌ی تدارک انقلاب را تشکیل می‌دهد، اشاره‌هایی می‌کنیم، چون این ملقمه بدون اشاره به روح زمان فهم‌پذیر نیست. بخش دوم با تقریر چند نکته‌ی روش‌شناختی درباب هرمنوتیک انقلاب آغاز می‌شود. تأکید بر دیدن کلیت است، بر تفسیر درون‌مان (immanent) و دیدن تضادها به عنوان تضادهایی درونی.

ادامه مطلب را بخوانيد »

اوکراین، افغانستان، غزه: محور مقاومتی‌های وطنی چه چیزهایی را به ما نمی‌گویند؟

کار محور مقاومتی ها بدانجا می‌کشد که دیکتاتورهای ضدامپریالیست را می‌ستایند و دیگران را به بهانه ضدیت اینگونه نظام‌ها با تنها امپریالیسم بد در جهان، از مبارزه با این دیکتاتوری منع می‌کنند. گویا این دیکتاتورها نیستند که اجازه آزادی کارگران و زحمتکشان را برای ایجاد سازمان‌های صنفی و طبقاتی از آنها سلب کرده‌اند، آنها را استثمار نکرده‌اند، انواع ستم‌های طبقاتی، جنسیتی ، قومی و …. را روا نداشته‌اند. گویا این دیکتاتوری حاکم نیست که آزادی و اختیار زنان را در گزینش زندگی، کار و  پوشش از آنها گرفته است و گویا این دیکتاتوری حاکم نیست که در پی هر اعتراض مردم به شرایط بد اقتصادی و سیاسی و محدودیت‌های گوناگون اجتماعی و آلودگی‌های زیست محیطی آنها را به گلوله می‌بندد، به زندان و تحت شکنجه  می‌برد و اعدام می‌کند! آنها حتی از کارگران و زحمتکشان می‌خواهند که در چهارچوب قوانینی که همین نظام دیکتاتوری مصوب می‌کند، همان قوانینی که اجازه نمی‌دهد احدی اعتراض کند، به مبارزه برای کسب مطالبات خود اقدام کنند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: حماس و اسراییل: دوستانِ دشمن‌نما / جان گوردون / ترجمه‌ی خسرو صادقی بروجنی

پروپاگاندا در مورد «تهدید حماس» که اکنون در حال انجام است یک هدف روشن را دنبال می‌کند: تفرقه‌افکنی و بی‌اعتبار کردن مبارزات مردم فلسطین. نتانیاهو و اسراییل مدت‌هاست که با حماس به‌عنوان یک دارایی رفتار می‌کنند، نه تهدید. در مواقع حساس، آن‌ها به جای تضعیف، نفوذ آن را تقویت کرده‌اند. این رابطه طی سال‌ها مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، اما هدف اسراییل یکی بوده است: استفاده از حماس به‌عنوان دژکوبی علیه عناصر دموکراتیک، سکولار، سوسیالیست و کمونیست مبارزات آزادی فلسطین

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: اولین جلسه‌ی رسیدگی به قوم‌کشی اسرائیل در جنگ با فلسطین در دادگاه لاهه – مهران زنگنه

آفریقای جنوبی روز جمعه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری  (لاهه) ICJ بر علیه اسرائیل ارائه کرده است. از این دادخواست که منجمله به منظور جلوگیری از قوم‌کشی به دادگاه ارائه شده است، نه فقط بسیاری از دول کشورهای پیرامونی حمایت نموده‌اند، بلکه بیش از ۹۰۰ سازمان غیر دولتی مهم در حمایت از آن بیانیه‌ای امضاء کرده‌اند. در واقع این دادخواست مورد حمایت بخش بزرگی از مردم جهان است که خواهان آتش بس در جنگ فلسطین اسرائیل است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: اعتصاب: میوه‌ی ممنوع دموکراسی صنعتی / یورگیس والییکویچیوس / ترجمه‌ی داود جلیلی

«مدرسه‌ی اعتصاب»، نمایندگانِ اتحادیه‌های کارگری از لهستان، اسلوِونی، کرواسی، مجارستان، استونی و لیتوانی را گردِهم آورد. هریک از نمایندگان چشم‌اندازهای خود در باره‌ی مبارزه‌ی جاری را در میان گذاشتند و درباره‌ی این‌که کدام استراتژی‌های سازماندهیِ سیاسی در بسترِ کشوری بهترین جواب را می‌دهد، بحث کردند. جنبه‌ی مشترک بین نمایندگانِ اتحادیه آن‌است که هدفِ همه‌ی آن‌ها ازبین‌بردنِ موانعِ متحدکردنِ کارگران در بخش‌های بی‌ثبات مانند خدمات، خرده‌فروشی و مراقبت است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: دموکراسیِ در خطر – شیدان وثیق

مقوله‌ «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه‌ سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری‌ رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان‌ و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: مشخصه ضد کمونیستی به اصطلاح “پلتفرم ضد امپریالیست جهانی” – ترجمه: داود جلیلی

موضوع جالب توجه در باره پلتفرم ضدامپریالیست جهانی آن است که با این فرض که روسیه سرمایه‌داری است اما کشور امپریالیستی نیست و این‌که سوسیالیسم در چین ساخته می‌شود، برای این هدف‌ها، به جنبش جهانی کمونیستی، به سازمان‌های کمونیستی و کارگری متوسل می‌شوند تا برای مقابله با محورتحت هدایت امریکا راهبرد مشترکی اتخاذ کنند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

اعتصاب کارگران تسلا در کشورهای اسکاندیناوی برای دست یافتن به قرارداد دسته‌جمعی

تسلا، با استفاده از انواع ترفندها از جمله تهدید اعتصابیون به اخراج، استفاده از کارکنان اعتصاب‌شکن و بی اهمیت نشان دادن این اعتصاب تلاش می کند بر این بحران غلبه کند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: کدام تروریسم؟ – رضا جاسکی

پس از انتشار مقاله «مسئله فلسطین و چپ» برخی از دوستان به نوشته یادشده انتقاداتی وارد دانستند. [۱] یکی از انتقادات وارده در رابطه با مسئله تروریسم بود. از آنجا که مقاله مزبور هم اقدام حماس در حمله به افراد غیرنظامی اسرائیلی را محکوم و هم از تروریست قلمداد کردن حماس امتناع کرد، ایراداتی از دو جناح مختلف در چپ به آن شد. نقطه مرکزی مقاله حاضر، تشریح نقطه‌نظر این قلم در رابطه با مسئله تروریسم  با توجه به دگرگونی درک غالب از مسئله‌ى خشونت سیاسی در طی نیم قرن گذشته  و نیز تغییر مفهوم تروریسم از انقلاب فرانسه تا حملات یازده سپتامبر به مراکز تجاری و نظامی در ایالات متحده می‌باشد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: با حماس چه کنیم؟ – منجنیق (فلاخن دویست و چهل و نهم)

برای حرف زدن در مورد فلسطین باید با خود فلسطین مواجه شد: نه صرفن فلسطین آرمانی و نه فقط فلسطین تاریخی، بلکه فلسطین موجود و واقعی در پرتو آرمان و تاریخ مبارزات رهایی‌بخش آن. همان موجودیت و واقعیتی که بخش عمده‌ای از چپ ایرانی را دچار بحرانی کرده است که حاضر نیست با آن مواجه شود بلکه تلاش می‌کند آن را نادیده بگیرد و به همین دلیل اغلب موضع‌گیری‌های این چپ سلبی، رویایی و در بسیاری مواقع غیرسیاسی است به این مفهوم که به «سیاست» نمی‌پردازد بلکه مشابه با بیانیه‌های عفو بین‌الملل به «محکوم می‌کنیم» و «کشتار نکنید» و خواست فوری آتش‌بس ختم می‌شود.

ادامه مطلب را بخوانيد »

وال‌استریت ژورنال: ارتش اسرائیل ۱۰۰ هزار نیرو در مرز لبنان مستقر کرد

روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا گزارش داد که ارتش اسرائیل در مرز با جنوب لبنان نزدیک به ۱۰۰ هزار نیرو مستقر کرده است.


 

فراخوان حزب کمونیست فلسطین به همه آزادگان جهان

با توجه به این شرایط وخیم و خطرناک و به دلیل بی توجهی اشغالگر فاشیستی به درخواست های بین‌المللی از سوی سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و دیگران برای اجازه ورود لوازم پزشکی ضروری به بیمارستان‌ها، حزب کمونیست فلسطین از همه آزادی خواهان و احزاب کمونیست و کارگری در سراسر جهان می خواهد در خارج از سفارت‌خانه‌های دولت اشغالگر فاشیستی و سفارت‌خانه‌های ایالات متحده آمریکا تجمع کنند و اعتراضات خود را اعلام کنند

ادامه مطلب را بخوانيد »

لانه جاسوسی جمهوری اسلامی درهامبورگ زیر ذره بین! – بهروز سورن

ساعت 6 روز پنج شنبه 16 نوامبر 2023 پلیس آلمان همزمان در هفت استان این کشور به مراکز, دفاتر و مساجد مرتبط با جمهوری اسلامی و رادیکالیست های مسلمان هجوم برده و این اماکن را که بالغ بر 58 بنا و ساختمان بوده است مورد بازرسی قرار داده است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

فعالین ضد جنگ، شرکت کشتیرانی اسرائیلی ZIM را در وب‌داکس ملبورن مسدود کردند

Zim Integrated Shipping Services Ltd یک شرکت بین.المللی حمل و نقل کالای اسرائیلی است.


 

فیلمی منتشر شده از وضعیت جنین، کرانه باختری. درگیریها همچنان ادامه دارد


 

مقاله برگزیده: بیانیه تحلیلی جمعی از فدائیان خلق ایران – داخل کشور: دستیابی به صلح پایدار، حق تعیین سرنوشت و ایجاد کشوری مستقل

آنهایی که جنگ را به هفته‌های اخیر محدود می‌کنند و هم‌صدا با اسرائیل و هم‌پیمانانش با توسل به جنایت حماس در کشتن غیرنظامیان و افراد بی‌دفاع در روز حمله به جنوب اسرائیل، کل ماجرا را زیر سوال می‌برند و آنهایی که به ‌دلیل نفرت از جمهوری اسلامی و حمایت آن از حماس، عملا در کنار اسرائیل قرار می‌گیرند، در واقع چشم بر حقانیت تاریخی مردم فلسطین در حق تعیین سرنوشت خود می‌بندند‌.‌

ادامه مطلب را بخوانيد »

«زندگی فلسطینیان اهمیت دارد»، مصاحبه باتلر در مورد گنوسید در غزه – مترجم: مهران زنگنه

در این مصاحبه همانطور که دیده خواهد شد، باتلر از موضعی انسان‌دوستانه و یک یهودی روشن‌اندیش خواهان پایان گنوسیدی می‌شود که در جریان است. به او علیرغم یهودی بودنش برحسب آنتی-سمیت زده شده است. این برچسب منجمله به فوئرباخ، مارکس، شکسپیر (در تاجر ونیزی) نیز زده شده است! امروز در آلمان (و اروپا) این برچسب نخ‌نما شده است و جز در سطح مقامات یا در سطح رسمی از حیض انتفاع افتاده است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل از زندان اوین: خواهان پایان جنگ هستم!

حمله به مردم بی‌پناه، کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان، گروگانگیری آنان، بمباران بیمارستان‌ها و مدارس و موشک‌باران مناطق مسکونی، جهان را به حیرت، وحشت و حتی استیصال کشانده است و قلب دردمند من از “استبداد دینی” را به دردی فزون‌تر مبتلا کرده است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: خانم نرگس محمدی سکوت چرا؟ جهنم در غزه – محمود دلخواسته

خانم نرگس محمدی! اگر آب از چشمه زلال حقوق انسان جوشیده بود نیازی به اینگونه پیامها نبود. آخر چرا چشمه نرگس محمدی که همیشه در اعتراض به ظلم می جوشید، اینبار خاموش است و حتی حبابی از آن خارج نشده است؟ چرا این چشمه در رابطه با ظلمی که بر زنان و مردان و کودکانی که با آتش مخربترین بمبها و موشکها می سوزند و تکه تکه می شوند از جوشش افتاده است؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: آتش بس در جنگ فلسطین اسرائیل یک خواست فمینیستی است – جودیت لواین

سه روز قبل از اینکه حماس به خونین‌ترین حمله به غیرنظامیان اسرائیلی در تاریخ کشور، صورت بدهد، ۴ روز قبل از اینکه نیروی‌های دفاعی اسرائیل با ویران کننده‌‌ترین مجازات جمعی خود را در تاریخ طولانی مجازات دست جمعی، به حمله پاسخ بدهند، فمینیست‌های اسرائیلی و فلسطینی برای خواست صلح گرد هم آمدند.

Activists gather around the Tolerance Monument in Jerusalem on Oct. 4, 2023, in an event organized by the Israeli Women Wage Peace and Palestinian Women of the Sun movements. Photo by Menahem Kahana/AFP via Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب را بخوانيد »

۷۰۰ کشته در یک روز؛ آمریکا باردیگر با آتش بس مخالفت کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «حفاظت از غیرنظامیان در هر درگیری مسلحانه‌ای اصل اول است. حمایت از غیرنظامیان به معنی استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی نیست.

ادامه مطلب را بخوانيد »

فلسطین: وجه‌المعامله‌ی ارتجاع و امپریالیسم

تأسیس اسرائیل توسط قدرت‌های امپریالیستی ضمانت شده بود، و امروزه از سوی ایالات متحده به پیش بُرده می‌شود. تجارتِ اسلحه و حفظِ تنش در خاورمیانه اساسی‌ترین منابع تغذیه‌ی سیاست امپریالیستی به محوریت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسأله‌ی فلسطین است. اما روی دیگر این سکه چیست؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

روزنامه نگار انگلیسی: اسرائیل دولتی تروریستی است که بیش از هزار کودک را کشته است


 

مقاله برگزیده: غزه؛ چه آینده‌ای؟ – پاتریک هاولت-مارتین

از زمان عقب نشینی اسراییل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ تاکنون، بیش از دوازده حمله علیه این سرزمین با تلفات انسانی سنگین صورت گرفته است: در طرف فلسطینی، ۷۶۰۰ کشته، از جمله ۲۸۰۰ غیرنظامی؛ در طرف اسراییلی ۱۲۳ کشته، از جمله ۲۳ غیرنظامی. طبیعتاً با حمله نظامی حماس در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ این تلفات به طور قابل توجهی افزایش یافته‌است ولی برای تحصیلِ چه دستاورد و نتیجه‌ای؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

سخني كوتاه با خوانندگان تارنماي راهكار سوسياليستي

 

ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.

ما بر این باوریم که راه نجات بشری در درجه نخست در قدرت یابی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستانی‌است که گام‌های پیشروی آنها برای نیل به عدالت، برابری و آزادی بر مبانی و ارزش‌های سوسیالیستی استوار است.

ما باور داریم که شیوه کارآمد بدیل سوسیالیستی با بهره مندی از آموزه های مارکس _لنین و همه پیشگامان انقلابی دوران گذشته تا کنون شکل می گیرد. و به رغم همه‌ی دشواری‌های انطباق خلاق این آموزه ها، با شرایط هردم تحول یابنده دوران ما، می تواند در فرایند تحولات عمیقِ اجتماعی به خلق انقلابات بی بازگشت انجامد و رهایی بشریت را رقم زند.

با اين باورها مي كوشيم ارتباط متقابل و احترام آميزي را با همه باورمندان سوسياليت برقرار كنيم و در اولين گام ها خود را ملزم به انتشار مقالات و ايده هاي رفقايي ميدانيم كه مي توانند در راستاي ايجاد بديل سوسياليستي در ميهن تاثير گذار باشند. به اعتبار اين كوشش بخشي از فضاي اين تارنما را به مقالات دريافتي و يا برگزيده اختصاص خواهيم داد.

با اين اميد كه در پربار شدن مطالب اين بخش ياريگرمان باشيد.

دسته‌ها


بایگانی‌ها


مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1