ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فایل شنیداری سخنان محمد مالجو با عنوان «کالایی‌زدایی از آموزش در ایران»

فایل شنیداری سخنان محمد مالجو با عنوان «کالایی‌زدایی از آموزش در ایران» در وبینار گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران به مناسبت هفتۀ معلم، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه مطلب را بخوانيد »

«موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم»

فایل شنیداری سخنرانی محمد مالجو در وبینار نشریه‌ی کریتیک با عنوان «موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم»، در تاریخ 4 بهمن 1402

ادامه مطلب را بخوانيد »

درس‌گفتارهای صوتی: اقتصاد سیاسی چیست؟ – محمد مالجو

چهار فایل صوتی مربوط است به سلسله درس‌گفتارهای چهارجلسه‌ای که در سال 1395 در مؤسسۀ پرسش ارائه شده است. در این سلسله درس‌گفتارها مشخصاً بررسی دستورکارِ پنج جریان عمدۀ اقتصاد سیاسی مد نظر است: یکم، «اقتصاد سیاسی کلاسیک»؛ دوم، «اقتصاد سیاسی مارکسی»؛ سوم، «اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک»؛ چهارم، «اقتصاد سیاسی جدید»؛ و پنجم، «اقتصاد سیاسی به منزلۀ نوعی دانش میان‌رشته‌ای».

ادامه مطلب را بخوانيد »

گفت‌وگو با محمد مالجو درباره‌ی آینده‌ی سیاسی ایران

من خواهان نوعی از دموکراسی هستم که در آن انواع بخش‌های قومیتی و ملیتی و جنسیتی و سبک زندگی و طبقاتی و … امکان و مجال جمع شدن و تشکل‌یابی براساس هویت‌شان و مشارکت در سیاست را داشته باشند. مکمل بازتوزیع قدرت سیاسی به کمک دموکراسی، بازتوزیع قدرت اقتصادی است. بدون بازتوزیع قدرت اقتصادی، بازتوزیع قدرت سیاسی به بن‌بست می‌رسد و در یک حصار محدود می‌شود.

ادامه مطلب را بخوانيد »

نولیبرالیسم، اسلام سیاسی و ایران امروز – سخنرانی پرویز صداقت و محمد مالجو (شنیداری)

سمینار «نئولیبرالیسم ایرانی: نقد اقتصاد سیاسی ایران» دانشگاه شیراز، یکم خرداد 1402

ادامه مطلب را بخوانيد »

سخني كوتاه با خوانندگان تارنماي راهكار سوسياليستي

 

ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.

ما بر این باوریم که راه نجات بشری در درجه نخست در قدرت یابی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستانی‌است که گام‌های پیشروی آنها برای نیل به عدالت، برابری و آزادی بر مبانی و ارزش‌های سوسیالیستی استوار است.

ما باور داریم که شیوه کارآمد بدیل سوسیالیستی با بهره مندی از آموزه های مارکس _لنین و همه پیشگامان انقلابی دوران گذشته تا کنون شکل می گیرد. و به رغم همه‌ی دشواری‌های انطباق خلاق این آموزه ها، با شرایط هردم تحول یابنده دوران ما، می تواند در فرایند تحولات عمیقِ اجتماعی به خلق انقلابات بی بازگشت انجامد و رهایی بشریت را رقم زند.

با اين باورها مي كوشيم ارتباط متقابل و احترام آميزي را با همه باورمندان سوسياليت برقرار كنيم و در اولين گام ها خود را ملزم به انتشار مقالات و ايده هاي رفقايي ميدانيم كه مي توانند در راستاي ايجاد بديل سوسياليستي در ميهن تاثير گذار باشند. به اعتبار اين كوشش بخشي از فضاي اين تارنما را به مقالات دريافتي و يا برگزيده اختصاص خواهيم داد.

با اين اميد كه در پربار شدن مطالب اين بخش ياريگرمان باشيد.

دسته‌ها


بایگانی‌ها


مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1